ی ڵ  ی ڵ ۆ  ی ѐێڕی ۆی ڵ ۆ  ǁی ی


ڕ   > ڕ > ی
یی یی ڕ ی ێ ی ێ یی

ی یی

ڵ
 
ێییی ڕ ێی یی
ۆ 12-18-2011, 06:52 PM   #1
ۆ
 
ێی  ۆ
 
ی ۆ: Feb 2008
ی: 86
 ۆ is on a distinguished road
Default ۆ ..


ێ ۆ ێ .. . ێߍ ۆ ێ ێ ... ۆ ѐ ێ ۆ ۆ ێ ێ ۆ ێ ێ ۆ ۆ ێ ێ ێ Ȑ ێ ۆ ۆ ێ ێ ۆ ۆ .. ۆ ێ ێ ۆ ێ ( ۆ ۆ ۆ ۆ ) ( ێ )..... ۆ (6) ێ .. ێ ۆ ێ ۆ ێ ۆ ێ ۆ ێ ( ) ێ ۆ ۆ ۆ ێ .. ێ ̐ ێ ۆ ۆ 坐 ێ ێ ۆ ... ێ ǎ ێ Ґ ێ ێ ۆ ( ۆ ..) ۆ ۆ ۆ ۆ ۆ ۆ ۆ .. ۆ ێ ێ Ӂۆ ێ ۆ ... ۆ .. ۆ ێ ێ 坐 ۆ ێ ( ) ێ 坝 ێێ ێ .. ێ ۆ ..... ێ ێ ێ ێ ێ ( ) ێ ۆ Ȑ ێ ۆ ێ ۆ ێ ۆ .. ێ ێ 坍ێ ێ ێ ۆۆ ۆ ێ ... ێ ̐ ۆ ۆ ۆ ( ۆ ) .
ێ ǎ ێ ۆ ێ ۆ ۆ ێ ߍ .. ێ ێ 坍ێ ۆ ۆ ۆ Ӂۆ ۆ ۆ .. ێ ۆ ǁ ۆ ۆ ێ ۆ ێ ۆ ۆۆ ۆ ێ ێ ( ) ۆ ۆ ... ۆ ۆ ۆ ۆ ۆ ێ ۆ ۆ ێ ۆ ێ ۆ ǁ ێ ۆ ێ ۆ ǁ ۆ ێ ( ) ێ ۆ ێ ... ...



ڵێ



ڵێ ۆ



ۆ
ێ ǐ ۆ
 ۆ ێ ی   ڵ
ڵ

« ی ێ | ی »

ێییی ڕ
ێی یی
یی یی یی یی

یی ی
ۆ ۆ ی ی ێ ی
ۆ ۆ ی ڵ ی
ۆ ۆ ی ی ی
ۆ ۆ ی ی ی

ۆ HTML Ǎ
ڕۆ ۆ


ێ ʎێ: 03:27 PM ی


  ده‌رباره‌ی شه‌ڵاوه  ده‌رباره‌ی شه‌قڵاوه‌ پۆست  ده‌سته‌ی كارگێڕی سه‌كۆكانی شه‌قڵاوه‌ پۆست  لاپه‌ره‌ی سه‌ره‌كی

هه‌موو مافه‌كان پارێزراون بۆ 2007-2013 شه‌قلاوه‌ پۆست Shaqlawapost.com